Hjem

Historien

Styret

Møter og arrangementer

Medlemsinfo

 
 
 

Medlemsinfo

 
 
 
 

NB! Husk å melde alle endringer i ditt medlemsskap (adresseendring, endring i båttype/-størrelse etc) til båtforeningen

PRISER / AVGIFTER

Medlemskap: kr 500,- (årlig)
Innmeldingsavgift: kr 300,00 (engangsavgift ved innmelding)
Havneavgift (årlig ), avhengig av båtstørrelsen:
00-19,9 fot kr 2.300,-
20-24,9 fot kr 2.500,-
25-27,9 fot kr 2.700,-
28-30,9 fot kr 2.900,-
31-32,9 fot kr 3.300,-
33 fot og over kr 4.000,-
Havnegebyr: kr 1.500,- (engangsavgift ved tildeling av båtplass.)
Gebyr vinteropplag: kr 600,-
Gebyr for ikke møtt på dugnad: kr 1.500,-

VENTETID FOR BÅTPLASS

Ventetiden varierer litt avhengig av størrelsen på båten.

Fremleie av båtplass er ikke tillatt med mindre dette er avtalt med havnesjefen (se ellers vedtektene).

Last ned: