Hjem

Historien

Styret

Møter og arrangementer

Medlemsinfo

 
 
 

Møter og arrangementer

 
 
 
 

 


ÅRSMØTE

Avholdes tirsdag 5. mars kl 19.00 i Havnepuben.
Vanlige årsmøtesaker og lovendringsforslag.
Saker som ønskes behandlet må være styret
i hende innen 15. februar.

Vel møtt!

DUGNADER

DUGNADER 2017

REFERATER

2006 2007 2008 2009 2010

2012 2013 2014 2015 2016